Skip to main content

Full text of "Hér hvílir"

See other formats


4 


&ét. SBtíií, t f » M n f f II. 
S5. £). 

<Secret ú ^§(anb§* ^onúnðleðat ?)ftrretíú 

SStrfúeðt ^anfeííterab. 

^ann* oar^ fcebbur^ 4ba* Súíti 1769^ 
©íptíft* 9}larðteín. ^únöbötíur* 1789, 
S)ð> nút fbrðianbi, grú* (Síepbenfen* 1803, 

5£oetr, (Súnir, aú fprra> 

©tnn, af, feinna, Mt^nabanbi, (ifa* 

Sioð«í)* 'f)an6, afaocemi, eru bdínm 
©mbcetti, íífbú ^ann, 46, dr^ 

©(ejjti, búffafj, oð* fóftí, um* (aufn, frd* embcetti, 1835 

©nn, bó, l7ba, ^únif, fama, dr, 

l 

^ann, oar, mífíímenni, Oð* fiormenni, 
©(abí^nbur, ðóftt^tftnn, befti búmabur, 
2(fíúb(eður, mafi, oð* fabír, 
^íaríaðóbur, b^fbínðíúnbur, 

@cfna, oð, aumra, atboarf, 

^onum, ór, orb, meb, a(bri, 

0t)o fettl eínn .^ans tninnt'nflar ijeibratl 

3í, Jg) e í ð a f 0 n.